Efeito Chidori
Sasuke - Mega Chidori Nagashi
Sasuke Chidori
Pivot:animação chidori (sou novato ainda)
Naruto vs Sasuke Rasengan vs Chidori
How to Perform The Raikiri/Chidori
Uchiha Sasuke - Chidori Nagashi
How to perform the Chidori hand seals(Kakashi's version)
como fazer o chidori
Como fazer o Chidori no Photoshop CS5(HD)