Sasuke Chidori
rasengan vs chidori real life
Pivot:animação chidori (sou novato ainda)
Sasuke - Mega Chidori Nagashi
Naruto vs Sasuke Rasengan vs Chidori
Uchiha Sasuke - Chidori Nagashi
How to Perform The Raikiri/Chidori
How to perform the Chidori hand seals(Kakashi's version)
Efeito Chidori
como fazer o chidori