Efeito Chidori
Sasuke - Mega Chidori Nagashi
Sasuke Chidori
Pivot:animação chidori (sou novato ainda)
Naruto vs Sasuke Rasengan vs Chidori
How to perform the Chidori hand seals(Kakashi's version)
How to Perform The Raikiri/Chidori
Tiago Cadore (Galo Frito) VS Mussoumano | Batalha de Youtubers
como fazer o chidori
Pivot: Sasuke's Amaterasu and Chidori