Efeito Chidori
Sasuke Chidori
Sasuke - Mega Chidori Nagashi
How to Perform The Raikiri/Chidori
How to perform the Chidori hand seals(Kakashi's version)
Naruto Tập 67 Lồng Tiếng: Nhẫn thuật thượng đẳng CHIDORI
#4 Naruto RPG 2: Chidori vs. Rasengan [NDS] [Walkthrough]
Pivot: Sasuke's Amaterasu and Chidori
Como fazer o Chidori e o Rasengan no programa Pivot
Naruto vs Sasuke Rasengan vs Chidori